Secció Filològica - Projectes de recerca

La dimensió geolectal de la llengua catalana a través de la neologia. Anàlisi de la influència de l'anglès.

Direcció

Maria Teresa  Cabré i Castellví
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Pompeu Fabra

Col·laboradors:

Ona Domènech (UOC i IULA-UPF)
Rosa Estopà (IULA-UPF)
Judit Freixa (IULA-UPF)
 
Josep Martines (IEC i Universitat d’Alacant)
Andreu Sentí (Universitat d’Alacant)
Carla Bastida (Universitat d’Andorra)
Maria Gené (Universitat de les Illes Balears)
Joan Ferrer (Universitat de Girona)
Mercè Mitjavila (Universitat de Girona)
Imma Creus (Universitat de Lleida)
Joan Julià (Universitat de Lleida)
Immaculada Fàbregas (Université de Bretagne-Sud)
Joan Peytaví (IEC i Universitat de Perpinyà)
Mercè Lorente (UPF)
Alba Coll (UPF)
Elisabet Llopart (UPF)
Amor Montané (UPF)
Jordi Ginebra (Universitat Rovira i Virgili)
 
Síntesi

Aquest projecte té com a objectiu donar continuïtat a la base de dades de neologismes de les diverses varietats dialectals del català, seguir-ne l’estat per detectar canvis de fenòmens o de tendències i elaborar una proposta de diccionari de neologismes catalans en la seva dimensió diatòpica. I, paral·lelament, aprofundir en un punt de treball nou sobre la base del material recollit: estudiar la influència de l’anglès sobre el català a través dels neologismes.

 
Les tasques realitzades han estat les següents:
  • Elaborar la selecció de la nomenclatura del diccionari
  • Proposar un primer prototipus del diccionari en suport en línia.
  • Analitzar i valorar contrastivament les dades (segons estudi automàtic i estadístic): Ampliar l’anàlisi contrastiva a tècniques estadístiques amb la utilització d’un corpus més extens.
  • Analitzar el grau d’interferència de l’anglès en els neologismes formals (derivació, composició, sintagmació i truncació) del català.
  • Contrastar els resultats globals de la influència de l’anglès amb els resultats d’altres estudis sobre la influència del castellà sobre el català.
  • Editar els resultats dels estudis realitzat en forma d’un llibre o monografia.
 
Abstract
 
The results od this project have been giving continuitu to the data base of neologismes of the various dialects of Catalan, following the status of phenomena to detect changes or trends and developing a proposal for Dictionary neologisms in Catalan diatòpic dimension. Furthermore, a new operating point on the basis of material collected has been applied: to study the incluence of English on the Catalan through neologisms.
 

 

Paraules clau

Neologia, terminologia, lingüística contrastiva, lexicografia

 

Inici del projecte

2012 - 2018

 

Antecedents

L’Observatori de Neologia (OBNEO) de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra http://www.iula.upf.edu/obneo/obpresca.htm creat l’any 1988. Des d’aleshores ençà a recollit sistemàticament els neologismes que apareixen a la premsa catalana i que no recullen els diccionaris més importants (DIEC i GDLC). Una part de les dades recollides ja s’han fet servit per actualitzar algunes edicions del DIEC i el GDLC.

 
NEOXOC http://www.iula.upf.edu/rec/neoxoc és una xarxa d’observatoris de neologia de les varietats geolectals del català, distribuïts en diverses universitats de l’àmbit catalanoparlant, que té com a principal objectiu estudiar les diferents tendències en la creació lèxica en els diferents territoris de parla catalana. 
 

 

Resultats

Publicacions

Freixa, J; Bernal, E.; i Cabré, M.T. (ed.) La neologia lèxica catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 2015. ISBN: 978-84-9965-235-1
 
M. Teresa Cabré Castellví, Ona Domènech Bagaria and Rosa Estopà Bagot (eds.) «Mots nous en català / New words in Catalan. Una panoràmica geolectal / A diatòpic view» Edited by John Benjamins Publishing Company, IVITRA Research in Linguistics and Literature, 7. 2014. xiv, 273 pp + index. ISBN 9789027240132. 
Presentació del llibre a l’Institut d’Estudis Catalans, el 15 de gener de 2015.
 
Observatori de Neologia. Neologismes documentals en textos escrits i orals en català. (2013). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA). Universitat Pompeu Fabra. 2014 ISB B 8075-2014
 
A banda de les publicacions individuals sobre neologia dels membres del projecte es poden consultar altres publicacions relacionades a: 
 
 
Congressos i seminaris
 
Organització del V Seminari de Neologia: Neologia i registres. Universitat Pompeu Fabra. 15 de desembre de 2014. 
 
Presentació dels resultats del projecte al III Congrés internacional de Neologia de les Llengües Romàniques, que se celebrarà l’any 2015 a la Universidad de Salamanca.
 
 
Resultats en línia
 
Increment d’uns 2000 neologismes anuals aproximadament en català.
Accés directe al banc de dades: http://obneo.iula.upf.edu/bobneo/index.php
 
 
Eines de difusió de la neologia: La Neolosfera
 
Blog d’emisió diària en què es presenta un neologisme. A cada pàgina s’hi troba informació gramatical bàsica, el tipus de neologisme de què es tracta, un parell de contextos en què s’ha documentat la paraula i, sempre que sigui possible, una observació o curiositat relacionada amb el neologisme presentat. 
 
 
Altres resultats
 
Coincidint amb el 25è aniversari de l’Observatori de Neologia, s’han organitzat també activitats de divulgació científica:
  • Acte de celebració dels 25 anys de treball neològic i presentació de la Neolosfera.
  • Concurs Neologènia. Març-abril 2014.

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte